Podsumowanie zbiórki darów na rzecz potrzebujących zorganizowanej przez MRML

W okresie przedświątecznym Alicja Widz – radna Młodzieżowej Rady Miasta Lublin – zorganizowała w naszej szkole zbiórkę charytatywną na rzecz potrzebujących. W piątek 22 grudnia zebrano darowizny z lubelskich szkół, które włączyły się w akcję, następnie posegregowano je razem z innymi członkami komisji ds. pomocy społecznej MRML. Kolejnego dnia, na dzień przed wigilią, Radni odwiedzili trzy placówki i przekazali im zgromadzone rzeczy. Obdarowani zostali: Dom Dziecka „Oficyna” w Woli Gałęzowskiej oraz Dom samotnej matki i Schronisko dla bezdomnych mężczyzn w Lublinie.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w akcję.

Alicja Widz, Radna MRML

Skip to content