Samorząd Uczniowski na konferencji „Młodzież w polityce – polityka dla młodzieży. Polityka młodzieżowa Lublina”

Dnia 12 września 2018 roku Samorząd Uczniowski przy Zespole Szkół nr 12 w Lublinie uczestniczył w konferencji podsumowującej projekt „Młodzież w polityce – polityka dla młodzieży. Polityka młodzieżowa Lublina”. Celem konferencji było przedstawienie rekomendacji po zakończonym projekcie, które następnie poddane zostały pod dyskusję członkom konferencji. Debatowano nad rolą Młodzieżowej Rady Miasta Lublin jako organu doradczego przy Radzie Miasta Lublin oraz nad rolą Samorządów Uczniowskich w szkołach.

Zwieńczeniem projektu było powołanie zespołu ds. Dzieci i Młodzieży Lublina, na czele którego stanął zastępca prezydenta Lublina, Mariusz Banach. W jego skład wchodzą głównie miejscy urzędnicy, ale także młodzież

i przedstawiciele organizacji pozarządowych, działających na rzecz dzieci i młodzieży.

Nasz samorząd reprezentowała Ewa Górska. Opiekunem SU był pan Jakub Rzeźnik.

Skip to content