1 Lubelski Kongres Samorządów Uczniowskich w Zespole Szkół nr 12 w Lublinie

W dniu 14 czerwca 2019 roku odbył się w Zespole Szkół nr 12 w Lublinie 1 Lubelski Kongres Samorządów Uczniowskich. Współorganizatorem tego przedsięwzięcia była Młodzieżowa Rada Miasta Lublin.

Podczas kongresu, na który zostali zaproszeni przedstawiciele Samorządów Uczniowskich wszystkich lubelskich szkół, poruszone zostały kwestie dalszej obecności przedstawicieli szkól podstawowych w Młodzieżowej Radzie Miasta po zmianach w systemie edukacji. Drugim bardzo ważnym punktem debat było uzgodnienie zasad konkursu dla Samorządów Uczniowskich pod nazwą Lubelska Liga Samorządowa.

Spotkanie zakończyło się warsztatami praktycznymi dla samorządów, przygotowanymi przez przedstawicieli Młodzieżowej Rady.

1 Lubelski Kongres Samorządów Uczniowskich poprowadziła Pani Agata Kulińska, opiekun MRML z ramienia Prezydenta Miasta Lublin. Zespół Szkół nr 12 był godnie reprezentowany przez nasz Samorząd Uczniowski, który zajął się zorganizowaniem poczęstunku i czuwał nad porządkiem podczas obrad.

Jakub Rzeźnik

Skip to content