Wyniki wyborów do SU

W wyborach do Samorządu Uczniowskiego zwyciężyła Kamila Wężyk. Wiceprzewodniczącym został Jakub Pałucki, natomiast funkcję Sekretarza będzie sprawował Filip Wolański.

W ramach struktur wewnętrznych SU funkcjonowały będą następujące sekcje:

  • organizacyjna,
  • porządkowa,
  • radiowęzła,
  • informatyczna.
Skip to content