Nasi Samorządowcy w Wojewódzkim Urzędzie Pracy

We wtorek, 6 marca 2018 roku, przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół nr 12 wzięli udział w posiedzeniu Komisji Doraźnej do spraw Młodzieży Sejmiku Województwa Lubelskiego, które odbyło się w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie. Wydarzeniem towarzyszącym, na którym naszym Samorządowcom zależało najbardziej, było ogólnodostępne doradztwo zawodowe dotyczące profilu kształcenia młodzieży połączone z warsztatami wiedzy o rynku pracy.

Podczas posiedzenia nasi uczniowie dowiedzieli się jak funkcjonuje Wojewódzki Urząd Pracy oraz jaką pomoc może zapewnić młodym ludziom planującym swoją ścieżkę kariery. Ponadto uczestnicy warsztatów zostali zapoznani z bardzo ciekawymi stronami internetowymi, m.in. www.barometrzawodow.pl. Dzięki niej uczniowie mogą sprawdzić zapotrzebowanie na dany zawód w danym województwie i wybrać taką ścieżkę kariery, która zaowocuje w przyszłości satysfakcjonującą oraz dobrze płatną pracą.

Nasz Zespół Szkół reprezentowały Wiktoria Kozak orz Wiktoria Kędra. Alicja Widz reprezentowała Komisję ds. Pomocy Społecznej, której to komisji jest Vice-Przewodniczącą.

Opiekunem uczniów był pan Jakub Rzeźnik.

 

Skip to content