Poczet Sztandarowy Zespołu Szkół nr 12 w Lublinie na uroczystości Ślubowania klas pierwszych

W dniu 18 października 2018 r. Poczet Sztandarowy przy Naszym Zespole Szkół wziął udział w uroczystości Ślubowania klas pierwszych.

Pasowania każdego pierwszoklasisty na ucznia dokonał Dyrektor szkoły – Pan Lucjan Miciuk.  Każdy uczeń otrzymał pamiątkowy dyplom, legitymację szkolną, zeszyt i długopis.

Nowo wybrana przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego, Iga Kołodziej, skierowała do pierwszaków kilka ciepłych słów, witając Ich w imieniu całej Społeczności Szkolnej.

Podczas uroczystości od początku do końca obecny był nasz Poczet, który prezentował się wspaniale.

Opiekunem Pocztu Sztandarowego oraz Samorządu była Pani Ewelina Urbaś.

 

 

Skip to content